Archiwizacja (skanowanie) negatywów i slajdów oraz starych odbitek

Skanowanie slajdów, negatywów 135 oraz szerokich filmów 6×4,5; 6×6; 6×8.
Nieubłaganie przemija czas fotografii analogowej, negatywy i slajdy stają się reliktem przeszłości. W naszych domach możemy znaleźć tysiące starych negatywów oraz slajdów. Zachęcam do zarchiwizowania ich do postaci cyfrowej, aby uchronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem.